ПланиПрограма курсу для шкільних клубів підприємництва 
Рівненської області

1. Тематична сфера  Шкільна академія підприємництва Рівненщини.
Підготовка лідерів шкільних клубів підприємництва. Формування підприємницької компетентності. Мережеві технології як засіб комунікації.
2. Головна ціль: Формування ініціативності та підприємливості. Складання програм діяльності шкільних клубів підприємництва, професійного консультування, уведення основ підприємливості у школі 14 учителями (економіки, практичними психологами) для формування навиків підприємливості в учнів – учасників шкільного клубу через 46 – годинний тренінг (46 для кожного учасника).
3. Конкретні цілі: 1) формування навиків підприємницької культури та компетенцій 14 учителів, необхідних для досягнення успіху в бізнесі або професійній кар’єрі;
2) обмін досвідом із впровадження у шкільну практику діяльності, пов’язаної з розвитком професійної активізації  і підприємництва;
3) використання потенціалу учасників І частини проекту у передачі набутих знань та навичок.
4. Ефекти:
- проведено 46-годинний тренінг для 14 лідерів шкільних клубів підприємництва (46год. для кожного учасника);
- підготовлено 14 лідерів з метою створення та роботи шкільних клубів підприємництва для учнів старших класів;
- розроблено та використано 5 пакетів навчально - методичних матеріалів, 4 анкети, створені 7 блогів шкільних клубів;
- розвинуто вміння працювати в он-лайн режимі учасників тренінгу;
- учасники розвинуть уміння працювати у блозі та на платформі проекту;
-учасниками досягнуто зростання професійної компетентності у сфері діяльності ШКП загальноосвітніх навчальних закладів.

 

№ з/п
Модулі

Кількість годин

загалом
лекції
майстерні
1.                      
Презентація проекту, програми.
Створення шкільних клубів підприємництва: контент і контекст
15
4
11
2.                      
Блоги Шкільних клубів підприємництва як платформа для взаєморозвитку
7
0
7
3.                      
Вчитель шкільного клубу підприємництва у ролі особи, що підтримує розвиток компетентності учнів.  Досягнення мети через роботу  у групі та комунікацію

12
2
10
4.                      
Учень у клубі підприємства. Професійна орієнтація. Уміння, потреби і цінності. Характеристика підприємливої особи

12
2
10

46
8
38

5. Програмні завдання:
Назва модуля 1: Презентація проекту, програми. Створення Шкільних клубів підприємництва: контент і контекст
Кількість годин – 15.
Ціль:
Ознайомлення учасників з проектом
Формування мотиваційного компоненту для створення ШКП
Зміст занять:
1. Привітання учасників семінару-тренінгу. 
Презентація проекту, програми.  
Інтеграція групи, презентація учасників, груповий контракт.
Знайомство «Агент».
2. Обговорення шляхів мотивування педагогічних працівників та учнів до ШКП. Гра, як розширення інформації: стосунки, активність, спосіб мислення та шлях до успіху. 
3. Шкільні клуби підприємництва: цілі та завдання створення. Підприємство та підприємливість. 
4. Розробка плану створення шкільного клубу. 
Структура та механізми підтримки діяльності ШКП. Мережа ШКП. 
5. Гра «Іграшки».
6. Елементи бізнес-плану (продукт, дослідження ринку, конкуренція, маркетинг, реклама).

Назва модуля 2: Блоги Шкільних клубів підприємництва як платформа для взаєморозвитку  
Кількість годин 7 год.
Ціль: : ознайомлення з методикою створення блогу шкільного клубу підприємництва. Формування  професійних компетенцій опікунів ШКП щодо виховання в учнів інформаційної культури й комунікативних здібностей.
ознайомлення з формами та методами створення блогу ШКП
удосконалення навичок здійснення підбору інформації для розміщення на сторінках блогу. 
Зміст занять:
1. Створення блогу – щоденника Шкільного клубу підприємництва
2. Створення і додавання сторінок, розміщення зображень, відео. Створення та публікація постів про клуби.

Назва модуля 3: Вчитель шкільного клубу підприємництва у ролі особи, що підтримує розвиток компетентності учнів. Досягнення мети через роботу  у групі та комунікацію
Кількість годин 12 год.
Ціль: розвиток фахової компетентності педагогів щодо роботи з групою дітей, надання підтримки у їх професійній активності.
Розвиток умінь надавати підтримку;
Удосконалення навичок спостереження та діагностики динаміки групових процесів.
Підготовка педагогів до роботи в ШКП на засадах ефективної комунікації та асертивності. 
Зміст занять:
1. Вправа «Доміно». 
2.Критерійний покер «Визначення пріоритетів підприємницької діяльності»
3. Вчитель шкільного клубу підприємництва у ролі особи, що підтримує розвиток компетентності учнів. Визначення сильних та слабких сторін, шансів та ризиків, які можуть виникнути.
4. Уміння і навички вчителя: створення команди та комунікація. Формування навичок створення команди. Мотивація до успіху. Особливості комунікації в групі.
5. Уміння і навички вчителя: розуміння групових процесів та характеристика групи. Завдання вчителя під час чергових фаз розвитку групи.
6. Гра «Нова особа в групі».

Назва модуля 4: Учень у клубі підприємства. Професійна орієнтація. Уміння, потреби і цінності. Характеристика підприємливої особи.
Кількість годин 12 год.
Ціль: розвиток фахової компетентності педагогів у галузі професійного консультування як напрямку підтримки діяльності шкільних клубів підприємництва.
Підготовка фахівців до здійснення професійного консультування учасників шкільних клубів підприємництва;
Ознайомлення з формами та методами професійного консультування;
Удосконалення навичок здійснення професійної діагностики та професійної мотивації.
Зміст занять:
1. Вправа «Моя роль у проекті».
2. Професійна орієнтація та професійна інформація. Задатки і уміння.
Складання особистого професійного профілю.
3. Професійна орієнтація.  Потреби і цінності. Вправа «Моя життєва позиція». 
4. Професійна орієнтація. Характеристика підприємливої особи. Моделі професійної кар’єри.
5. Методика професійного консультування. Способи отримання професійної консультації. 
6. Презентації професій під час уроків та роботи ШКП.
7. Вправа «виграв мільйон».
8. Планування професійного майбутнього у ШКП. Професійне потрфоліо та успіхфоліо. Резюме.
Організаційні зауваження: клас – зручний для проведення навчання з використанням інтерактивних методів з 14-ма слухачами; комп’ютери для учасників, дошка для фліпчарту та фліпчарт; папір, папки, блокноти, ручки, флеш-пам’ять для кожного учасника та для шкільного клубу, беджі, кольоровий папір, ножиці, клей, кольоровий папір для записів, стиплер, файли, скотч, папір А-4, маркери.
Матеріали для учасників: карта проекту, карта курсу вдосконалення, програма курсу, щоденник, анкета евалюації, звіт з проведення заняття для опікунів клубів підприємництва, інформація про підсумки візиту у клуби, лист про прийняття ігор на базу інституту, список учасників.

    Керівник                                                               Ю. Мельник
    Перший проректор РОІППО                              І. Вєтров        

1 коментар:

  1. Шановні учасники проекту! Чекаємо Усіх 4-5 вересня в Рівненському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти на двохденному обласному семінарі в рамках проекту "Шкільна академія підприємництва-2! Гарного літа та підприємливого настрою!

    ВідповістиВидалити